Spolupráce s univerzitami, vysokými a středními školami

Užitečná spolupráce s univerzitami a školami všeho druhu je nedílnou součástí dobré a chytré strategie Employer Brandu. Je to ovšem podstatně složitější a náročnější, než si většina lidí z firem myslí. Dnes už nestačí nabídnout peníze a budovat si dobrou image mezi studenty. Naopak, je potřeba připravit smysluplný program, který je pro studenty vysoce atraktivní, prestižní a účast v něm je výhoda při hledání zaměstnání. Souboj o talentované kandidáty dnes začíná už v prvním ročníku na univerzitě a mít jen prezentaci na závěrečných Career Days nepřinese prakticky žádné výsledky. Jak tedy navázat úspěšnou spolupráci s vysokými školami?

Employer Brand dnes opravdu začíná už na škole, ať střední nebo vysoké. Firma, která myslí na budoucnost, začíná formovat svůj potenciál pro nábor nových talentů už v průběhu jejich studia. Taková je teorie, často je ovšem Employer Brand spíše jenom jako důkaz, že i my to děláme, jen to nenese výsledky. Jak to tedy dělat, aby to mělo smysl a firmě to přinášelo očekávané benefity?

Prvním důležitým krokem je upřímná odpověď na otázku, proč to děláme? Musíme si jako firma a Human Resources vyjasnit, zda děláme pouze marketingovou kampaň a nebo to myslíme s programem spolupráce jako nedílné součástí Employer Brand vážně. Jen s jasnou odpovědí budeme schopni odhadnout, jaké zdroje, úsilí a času budeme muset do spolupráce investovat. Pokud plánujeme, že budeme pravidelně najímat absolventy, musíme interně vytvořit podmínky, abychom dokázali tento závazek pravidelně dodržet.

Musíme v plánu počítat i s tím, že ve finále je to celé na firmě, protože žádná univerzita to totiž za firmu neodpracuje. Škola dokáže poskytnout prostor, přístup a součinnost, ale nikdy nebude tím, kdo celou spolupráci vede. Škola dává přístup a možnost interakce se studenty, ale to je prakticky celý její příspěvek.